Política de Cookies

La ‘Política de Cookies’ facilitada s’ha completat amb informació per a l’usuari sobre les cookies que hem detectat que fa servir la pàgina, precisant-ne la seva funció i el temps durant el qual romandran actives (recomanem que el document el revisi el programador del web). Aquesta obligació l’estableix la sentència de la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la UE, d’1 de octubre de 2019, que ratifica la versió modificada per la Directiva 2009/136, que modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58/UE.

Contactar

Envia’ns un missatge amb el que necessites o amb una consulta